Riolering

Het afvoeren van het afvalwater in en om de woning of bedrijfspand; het lijkt een vanzelfsprekendheid. Bij nieuwbouw en renovatie is het zaak goed te kijken naar de afvoertechniek. Ook bij overlast door verstopping, is het zaak om een partij in te schakelen met verstand van zaken. Willems-Prinssen kan met haar 24/7 storingsdienst snel en accuraat optreden. Daarnaast wordt tegenwoordig regenwater via dakgoten en regenpijpen niet meer standaard via het riool afgevoerd. Dit betekent aandacht voor hemelwaterafvoer via een hemelwater infiltratiesysteem. Willems-Prinssen is op de hoogte van technische mogelijkheden en adviseert u graag. Dankzij de kennis van traditionele ambachten kunnen wij afvoersystemen ook uitvoeren in fraai zink en koper.